NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX I XXI WIEKU

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Agresja Niemiec przeciwko Polsce w XX i XXI wieku

  
MareczekX5
17.06.2013 11:30:17
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Administrator 

Posty: 7596 #1495346
Od: 2012-7-24
Za: http://marucha.wordpress.com/2013/06/17/agresja-niemiec-przeciwko-polsce-w-xx-i-xxi-wieku/TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJAObrazek

ŚWIATOWA FERACJA POLSKI H KOMBATANTÓW
ul. Grochowska 365, 03-822 Warszawa, Polska

ŚWIATOWY KONGRS POLAKÓW (WORLD CONGRESS OF POLES)
PO Box 300614, Chicago Ł 60630, USA

Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych w II WOJNIE ŚWIATOWEJ, w wyniku agresji zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1. IX. 1939r.

RAPORT Nr l DOTYCZĄCY
Agresji Republiki Federalnej Niemiec przeciwko Polsce na przełomie XX i XXI wieku

ADRESOWANY DO:

Rządów – Francji, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii (PAŃSTW STRON „UMOWY POCZDAMSKIEJ z 1945 r.”)

● Do Sekretarza Generalnego ONZ Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego ● Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ● Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP Wice-marszałków Sejmu RP, Wice-marszałków Senatu RP ● Ministra Sprawiedliwości -Prokuratora Generalnego RP ● Do Parlamentarzystów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ● Eurodeputowanych do Parlamentu Unii Europejskiej ● Do Biskupów i Kapłanów polskich ● Do wszystkich Polek i Polaków w Polsce i na świecie!

SKRÓT
(…)
Tej nowej antypolskiej krucjacie dziejącej się na przełomie XX/XXI wieku, podobnie jak w przeszłości, także i dzisiaj przewodzi Państwo Niemieckie, które chce wyrwać połowę terytorium Polsce, Czechom, Rosji – Kaliningrad a Litwie – Kłajpedę i które założyło Unię Europejską, z pomocą której dzisiaj Niemcy tak skutecznie i tak szybko kolonizują i germanizują Europę Środkowo- Wschodnią, w tym także i Polskę.

Tej nowej kolonizacji i germanizacji Państwa Polskiego, Polki i Polacy muszą przeciwstawić się wszelkimi dostępnymi sposobami! Wszelkimi! Bo Niemcy dla osiągnięcia swych tu w Polsce celów kolonizacyjnych i germanizacyjnych, posługują się wszystkimi metodami, nie wyłączając swoich agentów, których mieli i mają w Polsce bez liku. A Państwo Niemieckie swą imperialną agenturę rozwinęło w czasie zaborów.

Gdy Polacy w 1918 roku wybili się na niepodległość, agenci niemieccy, austriaccy i carscy zewsząd SZKODZILI II Rzeczypospolitej Polskiej. A w chwili rozpoczęcia przez Niemcy II Wojny Światowej, Hitler uaktywnił w Polsce wszelkiej maści agentów i dywersantów, na czele z mniejszością niemiecką zamieszkałą w Polsce, która znając teren i ludzi, była okiem, uchem oraz jakże okrutnym administratorem niemieckiego okupanta w latach 1939-1945.

Właśnie na tej mniejszości niemieckiej mieszkającej w Polsce oraz wspomagającej okupanta niemieckiego mniejszości ukraińskiej, ciąży wciąż zbrodnia zdrady Państwa Polskiego w latach 1939 -1945.

Ja Antoni Heda – Szary będąc komendantem oddziału partyzanckiego wielokrotnie pac’fikowałem kolaboranckie wsie niemieckie, z których Rzesza Niemiecka wybierała rekruta do swej armii oraz powoływała do formacji policyjnych i agenturalnych [gestapo]. Napadałem na wsie niemieckie oraz kolonistów niemieckich z dwóch powodów, aby pokazać im kto jest tym rzeczywistym włodarzem polskiej ziemi, oraz by wzmocnić morale polskiej ludności terroryzowanej i mordowanej przez okupanta niemieckiego, terroryzowanej i mordowanej także przez obywateli polskich – osadników niemieckich.

W czasie ostatniej wojny światowej Niemcy wysługiwali się polskimi i ukraińskimi agentami. A wśród nich na moim terenie, działali dwaj niezwykle groźni agenci niemieckiego GESTAPO. Pierwszy to ”łotr”, na którym Polska Podziemna wykonała wyrok śmierci. A ten drugi to agent niemieckiego GESTAPO, niejaki „Wiślicz”, który ma na swym sumieniu setki wymordowanych Polek i Polaków oraz wiele spalonych i spacyfikowanych polskich wsi.

Niemcy nie zamordowaliby tylu Polek i Polaków, gdyby nie mieli swych agentów. Także Ziemia Kielecka i Radomska nie poniosłaby tak krwawych ofiar z rąk niemieckich zbirów, gdyby nie wskazał ich niemiecki agent gestapo „Wiślicz”. Dlatego też w pierwszym rzędzie należy likwidować agenturę obcych państw !

I tenże zdrajca i łotr ”Wiślicz”, na którym ciążyła zbrodnia zdrady polskiej racji stanu, gdy w 1945 roku na Ziemię Kielecką i Radomską wkroczyli bolszewicy, zaoferował swe judaszowe umiejętności sowieckiemu NKWD, które wyniosło go na komunistycznego wojewodę kieleckiego.

I co robi tenże wojewoda kielecki „Wiślicz” [Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk] ? Bojąc się o swą skórę, bojąc się, aby jego kolaboracja z Niemcami nie ujrzała światła dziennego, wyłapuje i to w podstępny sposób i morduje wszystkich świadków swej zbrodniczej kolaboracji z niemieckim okupantem. A w szczególności ten zdrajca i renegat „Wiślicz” poszukiwał Akowców i Komendanta „Szarego”, a szukał nas dlatego, bo byliśmy tymi koronnymi świadkami jego potwornych zbrodni dokonanych rękami niemieckich zbirów na Ziemi Kieleckiej i Radomskiej w latach 1939 – 1945.

Wojewoda kielecki ..Wiślicz” [Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk] chcąc mnie złapać i zamordować, stworzył nawet fałszywy oddział partyzancki złożony z funkcjonariuszy UB. A gdy nie udało się „Wiśliczowi” ująć „Komendanta Szarego”, tenże renegat Wiślicz używając podstępu i prowokacji, zaaresztował moich braci i szwagrów, których UB w okrutny sposób zamordowało. Mój wywiad doniósł mi, że mordowali ich w ten sposób, iż kładli im deski na piersiach i dwóch łotrów skakało na deskach dotąd, aż połamali im zebra, aż im serca popękały.
(…)
Wysiłkiem wielu narodów sprzymierzonych pokonano w II wojnie światowej wielowiekowy MILITARYZM PRUSKI zagrażający nie tylko Polsce, ale również wielu innym narodom świata. W wyniku II wojnie światowej zginęło ponad 7 milionów Polaków i 60 milionów obywateli Anglii, Francji, Rosji, USA, Kanady i wielu innych krajów.

Zastanawia milcząca zgoda i przyzwolenie na odradzanie się ducha Pruskiego Militaryzmu przez państwa byłej koalicji antyhitlerowskiej Anglii, Francji, USA, Rosji, decyzji zwycięskich aliantów Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN). Zadziwia nieposzanowanie układów i praw międzynarodowych powstałych w wyniku pokonania hitlerowskich Niemiec przez samych twórców tych układów.

Warto przypomnieć Umowę Poczdamska, która jest podstawa ładu prawnego i politycznego po II wojnie światowej i źródłem wielu innych umów i traktatów międzynarodowych (szersze omówienie przesyłam w osobnym dokumencie, opracowanie Światowej Federacji Polskich Kombatantów – w załączeniu)

Umowa Poczdamska i Ustawa 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN) mówiły o BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI Niemiec , o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO i o powstaniu Polski w obecnych granicach. Dnia 25.02.1947 roku, SRKnN wydala USTAWĘ nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO, aby NIGDY WIĘCEJ nie doszło do odrodzenia się Militaryzmu Pruskiego.

To Militaryzm Pruski był odpowiedzialny za rozbiory Polski w XVIII i XIX w., szereg wojen w Europie i za dwie wojny światowe w XX w., które spowodowały śmierć milionów ludzi.

Ustawa 46 wykonywała Umowę Poczdamską i zgodnie z tą Umową jest i była dodatkowym potwierdzeniem i uregulowaniem uzupełniającym w zakresie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Niemcom narzucono bezwarunkową kapitulacje. Niemcy nie były stroną w tej umowie i nie miały nic do powiedzenia!

Dodać należy i podkreślić bardzo mocno, że to nie była to nagroda dla Polski za jej wkład zbrojny w zwycięstwo w II wojnie światowej.

Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Wielkopolska i Mazury dolny bieg Wisły i Odry to obok Małopolski, Mazowsza to ZIEMIE RDZENNIE POLSKIE . To właśnie te ziemie stanowią o polskości Polski; Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów tj. Kresy to wynik wielowiekowej Unii Polski z Litwą. Polska sięgała aż po Kamieniec Podolski.

Tzw. Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie zostały przez Polskę utracone w wyniku ekspansjonizmu Militaryzmu Pruskiego, tajnej dyplomacji i spisków pruskich zarówno przed i w czasie rozbiorów, jak i później w wyniku skomplikowanego procesu historycznego, którego wyrazem był miedzy innymi Kulturkampf Bismarcka.

Dziś na naszych oczach obserwujemy powtórkę tego procesu – ekspansji Niemiec na ziemie rdzennie polskie.

Umowa Poczdamska obowiązuje od dnia podpisania (02,08.1945 r.), jest bezterminowa (nie określa czasu obowiązywania) i zawiera cechy umów wieczystych – reguluje zagadnienia, które w prawie traktatowym zaliczane są do spraw regulowanych przez umowy wieczyste, którymi są traktaty pokoju. Tak jak zbrodnie ludobójstwa zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej nie ulegają przedawnieniu.

Wykonanie Umowy Poczdamskiej jest równoznaczne z zawarciem traktatu pokoju.

Polska wykonała zobowiązania nałożone na nią w Umowie Poczdamskiej przez SKRnN i w wyniku tego uzyskała dodatkowy tytuł prawny do ochrony praw nabytych z wykonania tej Umowy.

Mocarstwa-strony Umowy Poczdamskiej (USA, ZSRR, WB i Francja) mają obowiązek wykonać względem Polski wszystkie postanowienia Umowy Poczdamskiej, włącznie z postanowieniem dotyczącym granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, które wszyscy sygnatariusze tej Umowy uznali za ostateczne.

Polska wykonała NAKAZ zwycięskich aliantów (SRKnN) transferu ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” zgodnie z Umową Poczdamską, ale większość ludności niemieckiej już przedtem porzuciła obszar przyznany Polsce tą Umową – głównie w wyniku zastosowania przez cofające się wojska niemieckie strategii „Spalonej Ziemi” według niemieckiego planu
„Nero” opatrzonego hasłami „Regen” und Hagel” (Deszcz i Grad).

Niemcy uciekali ze strachu przed odpowiedzialnością za swoje zbrodnie.

Przywódcy polityczni PAŃSTW SPRZYMIERZONYCH BYŁEJ KOALICJI ANTYNIEMIECKIEJ zdaja się o tym wszystkim nie pamiętać, nie dostrzegać, nie zauważać, akceptują odradzający się Pruski Rewizjonizm.

Zgoda i przyzwolenie na to jest POGARDĄ DLA 60 MLN OFIAR WOJENNYCH i żołnierzy państw Koalicji (Rosja, Anglia, Francja USA i sojusznicy) w tym ponad 7 mln ofiar polskich, którzy zginęli w ujarzmieniu Pruskiego Militaryzmu!!!

WYMYSŁ Z UNIA EUROPEJSKA JEST SPRYTNYM WYBIEGIEM REWANŻYZMU NIEMIECKIEGO i stoi w jaskrawej sprzeczności ze wszystkimi wcześniejszymi zapisami prawa międzynarodowego. Jest odrodzeniem się Militaryzmu Pruskiego. Jest wyzwaniem politycznym dla narodów świata!

To obejście Umowy Poczdamskiej – to zrzucenie z siebie przez Niemców odpowiedzialności za II WŚ.

MatkaPolka
_________________
http://www.youtube.com/user/MareczekX5?feature=mheehttp://praca-za-prace.iq24.pl/default.asp

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX I XXI WIEKU

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny