NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » CZY UKRAINA UCZCI PAMIĘĆ O SWOICH SPRAWIEDLIWYCH?

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Czy Ukraina uczci pamięć o swoich Sprawiedliwych?

  
MareczekX5
10.07.2013 12:34:12
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)

Grupa: Administrator 

Posty: 7596 #1531331
Od: 2012-7-24
Za: http://marucha.wordpress.com/2013/07/10/czy-ukraina-uczci-pamiec-o-swoich-sprawiedliwych/

Obrazek

Grupa czterech posłów złożyła na ręce Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Wołodymyra Rybaka, projekt ustawy „O ukraińskich sprawiedliwych wśród narodów świata”. Przewiduje ona uczczenie pamięci o tych Ukraińcach, którzy w rożnej formie pomagali Polakom zagrożonych śmiercią z rąk UPA. Ustawa zakazuje także, pod groźba kary, gloryfikowania sprawców „rzezi wołyńskiej” i zatajania prawdy o niej.

Autorem projektu jest min. deputowany Partii Regionów Wadim Kolesniczenko.

Poniżej treść projektu:

Projekt wniesiony przez posłów Ukrainy

Kolesniczenko W. W. (Nr legitymacji 445) [Sewastopol]
Bogusłajew W. O. (Nr legitymacji 302) [Zaporoże]
Dejcz B. D. (Nr legitymacji 233) [Krym]
Dżyga M. W. (Nr legitymacji 240) [Wołyń]

Ustawa Ukrainy „O ukraińskich sprawiedliwych wśród narodów świata”

Pamiętając o decydującym wkładzie narodu ukraińskiego w zwycięstwo w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i w II Wojnie Światowej, oddając hołd pamięci niezliczonych ofiar wojny i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez nazistów i tych wszystkich, którzy walczyli przeciwko koalicji antyhitlerowskiej, potępiając zbrodnie ludobójstwa popełnione podczas Holokaustu i „Rzezi Wołyńskiej” na terytorium Ukrainy i w Polsce, kłaniając się tym, którzy, często kosztem własnego życia, bronili ideałów dobroci i człowieczeństwa, Rada Najwyższa Ukrainy uchwala tę ustawę.

Ustawa Ukrainy „O ukraińskich sprawiedliwych wśród narodów świata”

ma na celu wprowadzenie w życie Wyroku Trybunału Norymberskiego, postanowień Karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lat 2008-2012 dotyczących niedopuszczalności pewnych rodzajów praktyk, które przyczyniają się do eskalacji współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

Ustawa jest uchwalana w celu godnego uczczenia osób cywilnych, które dokonały bohaterskich czynów najwyższego humanizmu podczas czystek etnicznych „Rzezi Wołyńskiej” w latach 1943-1945 – Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata; znalezienia efektywnych sposobów międzynarodowego pojednania i budowania wspólnej polsko-ukraińskiej demokratycznej przyszłości w oparciu o pozytywne historyczne przykłady wyjątkowej odwagi i humanizmu.

Ustawa wprowadza w życie postanowienia Konstytucji Ukrainy o ochronie człowieka jako najwyższej wartości i Ustawy Ukrainy „O upamiętnieniu Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945″ oraz rozwiązuje kwestię dostosowania ustawodawstwa krajowego do międzynarodowych standardów praw człowieka.

Artykuł 1.

Pojęcia i definicje w kontekście przedmiotowej ustawy

Ukraiński Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – osoba nie-polskiego pochodzenia etnicznego, która pomimo zagrożenia dla swojego oraz swoich krewnych i bliskich – życia, zdrowia, sytuacji społecznej i gospodarczej – ratowała ludzi polskiego pochodzenia podczas „Rzezi Wołyńskiej” – masowej eksterminacji ludności polskiej na Ukrainie zachodniej w latach 1943-1945.

Zbrodnia przeciwko ludzkości (zbrodnia przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości) – rodzaj zbrodni, który został wyodrębniony we współczesnym prawie międzynarodowym. Jego ofiarami są nie tylko bezpośrednie ofiary, ale także cała ludzkość jako całość. Do zbrodni przeciwko ludzkości należą – zabójstwa, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja i inne okrucieństwa popełnione przeciwko ludności cywilnej przed lub w czasie wojny, lub podczas prześladowań motywowanych politycznie, rasowo lub religijnie, w celu popełnienia zbrodni lub w związku z jakąkolwiek zbrodnią.

Akt humanizmu – działanie w celu nie dopuszczenia do zbrodni przeciwko ludzkości lub wyeliminowania jej skutków.

„Rzeź Wołyńska” – masowy mord (czystki etniczne z oznakami ludobójstwa) ludności cywilnej polskiego pochodzenia etnicznego zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski w latach 1943-1945.

Rehabilitacja osób i organizacji, zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej” – wszelkie działania lub zaniechania mające na celu przywrócenie praw i reputacji osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”.

Gloryfikacja osób i organizacji zaangażowanych w w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej” – wszelkie działania lub zaniechania mające na celu propagowanie w mediach lub poprzez organizowanie spotkań, wieców, demonstracji, marszów, pikiet, publicznych apeli lub poprzez publiczne używanie symboli, atrybutów, materiałów drukowanych, wizualnych, dźwiękowych, fotograficznych, filmowych i wideo, które z premedytacją gloryfikują osoby i organizacje zaangażowane w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”.

Artykuł 2.

Upamiętnienie czynów ukraińskich sprawiedliwych wśród narodów świata.
1. Ukraińscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – obiekty narodowej i międzynarodowej dumy oraz szacunku i publicznej czci.

2. Czyny Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, ratujących ludzi polskiego pochodzenia podczas ludobójstwa „Rzezi Wołyńskiej”, uważa się za czyny w obronie ludzkości.

3. 11 lipca ogłasza się Dniem Upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”.

4. W Dniu Upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej” w stolicy Ukrainy Kijowie i w innych miastach i miejscowościach Ukrainy odbywają się uroczystości upamiętniające.

Gabinet Rady Ministrów Ukrainy, pozostałe organy władzy wykonawczej, organy samorządów lokalnych z udziałem parlamentarzystów Ukrainy, radnych rad lokalnych, organizacji kombatanckich, delegacji międzynarodowych – każdego roku zapewniają w jednostkach wojskowych, przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach i instytucjach szkolnictwa przeprowadzenie wychowania wojskowego-patriotycznego na przykładach bohaterskiego czynu w obronie ludzkości dokonanego przez ukraińskich sprawiedliwych wśród narodów świata, który ratowali ludzi polskiego pochodzenia podczas ludobójstwa „Rzezi Wołyńskiej”.

Harmonogram przeprowadzenia uroczystości Dnia Upamiętniania Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej” ustala Gabinet Rady Ministrów Ukrainy.

5. Postawa szacunku dla pamięci o „Rzezi Wołyńskiej”, jej ofiarach i Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest świętym obowiązkiem państwa i obywateli Ukrainy.

Artykuł 3.

Formy upamiętnienia czynów Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Głównymi formami upamiętnienia czynów Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata są:

Obchody święta Dnia Upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”;

zbudowanie Narodowej Alei Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Kijowie, alei sprawiedliwych w Sewastopolu, w Autonomicznej Republice Krym, w administracyjnych ośrodkach obwodowych i w innych miejscowościach;

Ustanowienie państwowej nagrody „Ukraiński Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i postawa szacunku w stosunku do niej;

stworzenie Księgi Pamięci bohaterskich czynów Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z włączeniem wszystkich nazwisk sprawiedliwych i informacji na temat dokonanego przez nich bohaterskiego czynu w obronie ludzkości;

składanie wieńców i kwiatów pod pomnikami i w miejscach pamięci;

organizowanie bezpłatnych pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych o „Rzezi Wołyńskiej” w kinach i innych instytucjach kulturalnych państwowej i komunalnej własności w lipcu każdego roku;

nie dopuszczanie do fałszowania historii „Rzezi Wołyńskiej ” w badaniach naukowych, w edukacyjno-metodycznej literaturze, podręcznikach oraz w środkach masowej informacji;

prezentowanie bohaterskich czynów Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w dziełach literatury i sztuki, książkach i albumach pamięci, w środkach masowej informacji;

organizowanie konkursów z nagrodami w dziedzinie badań naukowych, na najlepsze dzieła literatury, sztuki, sztuki filmowej, najlepsze programy telewizyjne i radiowe ujawniające prawdę o „Rzezi Wołyńskiej” i bohaterskich czynach Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;

porządkowanie, konserwacja i budowanie miejsc pochówku, pomników, zakładanie muzeów i kompleksów memorialnych;

zabezpieczenie przy wsparciu państwa przeprowadzenia prac badawczych i poszukiwań w celu ustalenia nazwisk zamordowanych Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz ofiar „Rzezi Wołyńskiej”, ekshumacji szczątków;

utworzenie w placówkach edukacyjnych, w przedsiębiorstwach, w instytucjach, organizacjach, jednostkach wojskowych – muzeów i izb pamięci Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”.

Artykuł 4.

Podstawa przyznania tytułu Ukraińskiego Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

Tytuł Ukraińskiego Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata przyznanawany jest osobom, które podczas „Rzezi Wołyńskiej” w latach 1943-1945:

1. Aktywnie uczestniczyły w ratowaniu jednej lub więcej osób pochodzenia polskiego od niebezpieczeństwa natychmiastowej eksterminacji lub schwytania w celu eksterminacji;

2. Były świadome swojego zamiaru uratowania osób polskiego pochodzenia;

3. Ratowały osoby polskiego pochodzenia nie w celu uzyskania wynagrodzenia pieniężnego lub innej korzyści (z wyjątkiem przypadków, gdy środki zostały przeznaczone na ratowania ofiar, a nie dla wzbogacenie się);

4. Istniało realne zagrożenie dla ratującego i jego rodziny. W szczególnych przypadkach pod uwagę będzie brane zagrożenie dobrobytu gospodarczego i pozycji społecznej ratującego.

5. Wszystkie powyższe fakty zostały potwierdzone zeznaniami uratowanych, tych, którzy otrzymali pomoc, lub istnieją dokumenty potwierdzające fakt i okoliczności uratowania.

Tytuł Ukraińskiego Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata nie przysługuje osobom, które ratowały swoich bliskich i krewnych.

Tytuł Ukraińskiego Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata może być przyznawany pośmiertnie. W przypadku śmierci osoby, która miała prawo do uhonorowania tytułem Ukraińskiego Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, nagroda może zostać przyznana małżonkowi lub dzieciom.

Artykuł 5.

Formy dokonywania bohaterskich czynów przez Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród NarodówŚwiata w obronie ludzkości

Do form dokonywania bohaterskich czynów przez Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w obronie ludzkości należą:

1) ostrzeżenie przed napadem, zaplanowanym na konkretny moment lub nieokreślonym w czasie;
2) wskazanie drogi ucieczki w trakcie napadu;
3) ukrycie zagrożonych przed spodziewanym atakiem, udzielenie im schronienia w trakcie napadu lub po nim;
4) wprowadzenie napastników w błąd, np. przez zapewnienie, że poszukiwany jest
Ukraińcem – członkiem rodziny lub znajomym, a nie Polakiem; zatajenie miejsca ukrycia poszukiwanych; zajęcie napastników (wszczęcie rozmowy, ugoszczenie), by ścigani zdążyli się ukryć lub uciec; skierowanie pościgu w inną stronę;
5) przewiezienie z kryjówki w bezpieczniejsze miejsce (np. do miasta) bądź użyczenie konia czy furmanki;
6) pierwsza pomoc rannym, przetransportowanie ich do lekarza lub szpitala;
7) zaopatrywanie ocalałych w żywność, a dla ułatwienia ucieczki – w ukraińskie ubranie;
8) informowanie bliskich o okolicznościach śmierci członkow ich rodzin (zwłaszcza przez jedynych świadków zbrodni), wskazanie, gdzie znajdują się zwłoki;
9) pośredniczenie w kontaktach między ukrywającymi się a poszukującymi ich członkami rodzin;
10) objęcie opieką sierot lub dzieci zagubionych po napadzie;
11) pomoc w pochowku zamordowanych, zwłaszcza gdy udział w pogrzebie groził zastrzeleniem; opieka nad grobami, stawianie krzyży itp.;
12) odmowa wzięcia udziału w napadzie, pacyfikacji lub innej akcji represyjnej;
13) publiczny protest (na wiejskich zebraniach, z kościelnej ambony) przeciwko zbrodni i stosowaniu przymusu;
14) darowanie życia ofiarom napadu, skazanym na śmierć lub wytropionym wskutek pościgu (np. przez upozorowanie egzekucji, umyślne „przeoczenie” osoby bądź kryjówki);
15) uwalnianie aresztowanych.

Artykuł 6.

Państwowe i imienne stypendia Ukrainy.

W Dniu upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej” przyznawane są dożywotnie stypendia państwowe a także imienne stypendia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Liczba, wielkość i harmonogram przyznawania dożywotnich stypendiów państwowych i stypendiów imiennych są określane przez Gabinet Rady Ministrów

Ukrainy.

Artykuł 7.

Uhonorowanie polskich Sprawiedliwych, którzy ratowali Ukraińców

Osoby pochodzenia polskiego, które ratowały Ukraińców podczas „Rzezi Wołyńskiej” w latach 1943-1945 przed eksterminacją przez polskie formacje wojskowe w swoim statusie są zrównane z Ukraińskimi Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata.

Gabinet Rady Ministrów Ukrainy w porozumieniu z rządem Polski opracuje program uhonorowania na szczeblu państwowym osób polskiego pochodzenia – sprawiedliwych świata, które ratowały Ukraińców podczas „Rzezi Wołyńskiej” w latach 1943-1945 przed eksterminacją przez polskie formacje wojskowe.

Artykuł 8.

Przeciwdziałanie rehabilitacji i gloryfikacji osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”.

Działania lub zaniechania zmierzające do rehabilitacji i heroizacji osób i organizacji, które są winne zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w czasie „Rzezi Wołyńskiej” są zabronione.

Publiczne działania lub zaniechania, które prowadzą do gloryfikacji lub usprawiedliwiania takich osób i organizacji, są zabronione i karane zgodnie z art. 161 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Artykuł 9.

Obowiązek organów rządowych przeciwdziałania propagandzie faszyzmu, nazizmu, ich nowych form oraz agresywnych nacjonalistycznych ideologii.

Organy władzy państwowej, organy samorządów lokalnych i ich urzędnicy zgodnie z ich kompetencjami są zobowiązani do przeciwdziałania wszelkim formom rehabilitacji i gloryfikacji faszyzmu, nazizmu, ich nowych form oraz agresywnych nacjonalistycznych ideologii.

Organy władzy państwowej, organy samorządów lokalnych i ich urzędnicy współpracują z obywatelami i ich stowarzyszeniami, które sprzeciwiają się rehabilitacji i gloryfikacji faszyzmu, nazizmu, ich nowych form oraz agresywnych nacjonalistycznych ideologii.

Artykuł 10.

Odpowiedzialność za lekceważący stosunek do Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród NarodówŚwiata, ich pamięci oraz pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”, za rehabilitację i heroizację osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”.

Osoby uznane za winne działań związanych z lekceważącym stosunkiem do Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, do ich pamięci oraz pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”, związanych z fałszowaniem historii, rehabilitacją i heroizacją osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”, ponoszą odpowiedzialność karną na podstawie art. 161 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Artykuł 11.

Pamiątki „Rzezi Wołyńskiej”

Do pamiątek „Rzezi Wołyńskiej” należą (i podlegają ochronie) miejsca pochówku, cmentarze, zbiorowe i pojedyncze groby, rzeźbiarskie, architektoniczne i inne urządzenia i obiekty, które utrwalają pamięć o wydarzeniach „Rzezi Wołyńskiej”i bohaterskie czyny Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Finansowanie takich działań prowadzone jest ze środków wyznaczonych z budżetów państwowych i samorządowych, a także z darowizn osób fizycznych prawnych.

Centralne i lokalne organy władzy wykonawczej, organy władze lokalnej ponoszą odpowiedzialność za rejestrowanie i zachowanie pamiątek „Rzezi Wołyńskiej”, znajdujące się na ich terytorium.

Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku i szczątków zabitych w czasie „Rzezi Wołyńskiej” realizowane jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gabinet Rady Ministrów Ukrainy.

Ekshumacje i pogrzeby ofiar i Sprawiedliwych „Rzezi Wołyńskiej” są realizowane przez organy władzy wykonawczej i organy lokalnych samorządów na koszt państwowego i lokalnych budżetów.

W organizacji i finansowaniu ekshumacji i pogrzebów pomagają przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, w których osoby te pracowały tuż przed przejściem na emeryturę lub przed śmiercią.

Gabinet Rady Ministrów Ukrainy zapewnia realizację ustalonego harmonogramu i norm finansowania odwiedzania grobów i pomników wojennych zlokalizowanych w Polsce.

Profanacja pomników „Rzezi Wołyńskiej”, ich rujnowanie i niszczenie jest karane na podstawie artykułu 161 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Artykuł 12.

Celowe programy rządowe ochrony socjalnej Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród NarodówŚwiata

Gabinet Rady Ministrów Ukrainy, inne organy władzy wykonawczej opracują programy celowe ochrony socjalnej Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i zapewniają ich realizację.

W budżecie państwowym Ukrainy corocznie zapewnia się finansowanie działań związanych z obchodami Dnia Pamięci Ofiar „Rzezi Wołyńskiej” i upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Artykuł 13.

Współpraca międzynarodowa w celu upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”.

Ukraina zapewnia zawarcie i realizację umów międzynarodowych w celu upamiętnienia Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i uczczenia pamięci ofiar „Rzezi Wołyńskiej”, odszkodowania dla ofiar nazizmu. Na podstawie umów międzynarodowych Ukraina zapewnia budowanie i konserwację pomników w miejscach pochówku, które znajdują się poza jej terytorium.

Ukraina działa na rzecz identyfikacji miejsc pochówków Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ofiar „Rzezi Wołyńskiej”, znajdujących się na jej terytorium, budowania i konserwacji pomników w miejscach pochówku, odrodzenia humanistycznego stosunku do nich.

Ukraina bez uchylania się dotrzymuje swoich zobowiązań międzynarodowych o zapobieganiu przejawom faszyzmu, nazizmu, ich nowych form i agresywnych ideologii nacjonalistycznych w jakiejkolwiek formie na swoim terytorium.

Artykuł 14.

Postanowienia końcowe

I. Uzupełnić Kodeks Karny Ukrainy (Biuletyn Rady Najwyższej (WWR), 2001, N25-26, artykuł 131) {Ze zmianami wniesionymi zgodnie z Ustawą N2953-III (2953-14) z dnia 17.01.2002, WWR, 2002, N17 , Artykuł 121, N3075-III (3075-14) z dnia 07.03.2002, WWR, 2002, N30, Artykuł 206 …. N600-VI (600-17) z dnia 25.09.2008, N616-VI (616-17) z dnia 01.10.2008, N801-VI (801-17) z dnia 25.12.2008} o nowy Artykuł 448 o następującej treści:

“Artykuł 448. Rehabilitacja lub gloryfikacja osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”.

1.Publiczne wezwania do rehabilitacji lub heroizacji osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”, a także przygotowywanie materiałów z wezwaniami do rehabilitacji lub heroizacji osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej” w celu ich rozpowszechniania albo rozpowszechnianie takich materiałów – podlega karze grzywny w wysokości od dwustu do pięciuset wielokrotności nieopodatkowanych dochodów minimalnych obywateli, lub ograniczenia wolności do pięciu lat, z ograniczeniem możliwości zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się pewną określoną działalnością na okres do trzech lat lub bez wskazywania okresu.

2. Rehabilitacja lub gloryfikacja osób i organizacji zaangażowanych w zbrodnie „Rzezi Wołyńskiej”, w tym dokonywana przez urzędników – podlega karze grzywny od pięciuset do tysiąca wielokrotności nieopodatkowanych dochodów minimalnych obywateli, lub pozbawienia wolności na okres od dwóch do pięciu lat, z ograniczeniem możliwości zajmowania określonych stanowisk lub zajmowania się pewną określoną działalnością na okres do trzech lat lub bez wskazywania okresu.

3. Działania, określone w części pierwszej i drugiej tego artykułu, które zostały przeprowadzone przez zorganizowaną grupę lub spowodowały poważne

konsekwencje – podlegają karze pozbawienia wolności na okres od 5 do 8 lat.

II. Uznaje się za nieważny punkt 16 artykułu 6 Ustawy Ukrainy „O statusie weteranów wojny i gwarancjach ich zabezpieczenia społecznego”.

III. Część pierwsza artykułu 10 Ustawy Ukrainy „O państwowych

nagrodach Ukrainy” (1549/14) (Biuletyn Rady Najwyższej Ukrainy,

2000, N21, art. 162; 2002 r., N8, art. 62) uzupełnia się o fragment o następującej treści: „Ukraiński Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

III. Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji.

IV. Gabinet Rady Ministrów Ukrainy jest zobowiązany:

w terminie miesiąca doprowadzić swoje akty normatywno-prawne do zgodności z niniejszą ustawą;

doprowadzić ​​akty normatywno-prawne ministerstw i innych centralnych organów wykonawczych do zgodności z niniejszą ustawą;

Zwrócić się do rządu Polski z inicjatywą utworzenie Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Komisji do sprawa honorowania Ukraińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i osób zrównanych w prawach z nimi.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Wołodymyr Rybak

http://sol.myslpolska.pl

_________________
http://www.youtube.com/user/MareczekX5?feature=mheehttp://praca-za-prace.iq24.pl/default.asp

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » CZY UKRAINA UCZCI PAMIĘĆ O SWOICH SPRAWIEDLIWYCH?

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny