NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » NWO – ŚWIAT WG LUCYFERA

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

NWO – świat wg lucyfera

  
marcus
08.06.2014 21:38:18
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1860675
Od: 2014-5-4
Obrazek
Ukryta władza NWO…

Istnieją dwa sposoby sprawowania władzy wiecznej i absolutnej. Pierwszy, gdy rządzisz z ukrycia. Drugi, jawny, gdy rządzisz jako „Bóg”.

Jeśli jesteś tyranem i uciskasz swoich poddanych najlepszym sposobem sprawowania władzy jest władza tajna. Lud takiej władzy nigdy nie obali, ponieważ w takim systemie nikt nie wie, kto faktycznie rządzi. Jeśli dodatkowo ustanowisz fasadową władzę, która w oczach poddanych będzie najwyższą władzą, cały gniew i sprzeciw ludu, który powstanie w wyniku twojej tyranii, będzie skupiony na tej fasadowej władzy podległej tobie. Wtedy tworzysz opozycję wobec fasadowego rządu, która, głosząc hasła uciskanego ludu, zostanie wyniesiona w przyszłości przez ten lud do władzy. Jest to istota demokracji. Jest to władza ludu z wyborami co kilka lat. Im bardziej niesprawiedliwe i tyrańskie rządy tym częściej następuje wymiana marionetek na inne marionetki. Wybory co 4 lata.

Władza pozostająca w ukryciu nigdy nie zostanie obalona. Nikt jej nie może zagrozić. Jest to władza wieczna i absolutna. Fundamentem sprawowania takiej władzy jest tajność i piramidalna struktura, w której każdy poziom zna jedynie jeden poziom wyższy, od którego otrzymuje polecenia, natomiast nie wie, co jest ukryte na kolejnych poziomach. Są to kolejne stopnie wtajemniczenia na których adept zostaje oświecony i poznaje, kto realnie rządzi światem oraz jak jest cały system skonstruowany.
Najwyższe poziomy – 666 stopni lucyfera czyli w co wierzą iluminaci.

1363283764_one-dollar-pyramid

Istnieje 666 stopni lucyferycznego oświecenia. Najwyższy poziom to ten, w którym człowiek staje się „Bogiem”. Wg ideologii lucyferiańskiej nasz świat dzieli się na ludzi (większa podstawa piramidy) oraz na bogów (wierzchołek piramidy, oko). Ludzie posiadający zwierzęce dusze to niewolnicy na najniższym stopniu piramidy, najniższym stopniu rozwoju ewolucji duchowej. Zostali oni stworzeni aby służyć bogom — są nieświadomi istnienia boskiej struktury władzy, wierzą we wszystkie kłamstwa serwowane przez bogów, żyją w matrixie. Wyższe poziomy podstawy piramidy posiadają świadomość organizacji świata i w zamian za swoją służbę są nagradzane bogactwem, pozycją społeczną, etc.. Ludzie ci mogą wejść na drogę oświecenia by w przyszłości, w kolejnych karnacjach, osiągnąć stan doskonałości i boskości. Wierzchołek piramidy to „raj na ziemi”. Jest to stan „boskiej świadomości” i jako wspólnota jest tworzony przez oświeconych, tj. osoby które w cyklu inkarnacyjnym osiągnęły w wyniku ewolucji duszy wysoki stopień rozwoju. Wg tych wierzeń Lucyfer, jako dobry „Bóg”, jako Prometeusz niosący światło oświecił ludzi o ich boskiej naturze i podzielił się z nimi swą boską władzą nad światem. Ziemia jest wiec rajem zamieszkiwanym przez ludzi-bogów (wierzchołek piramidy), którzy sprawują rządy nad pozostałą częścią ludzkości (podstawa piramidy). Wg ideologii lucyferiańskiej gdy człowiek osiągnie dany poziom oświecenia po fizycznej śmierci ciała — jego dusza inkarnuje, tj. rodzi się ponownie na tym samym poziomie rozwoju świadomości aby kontynuować ewolucję. Dusza, która przekroczyła granicę, która osiągnęła już poziom oświecenia, za każdym kolejnym wcieleniem rodzi się „w raju na ziemi”, tj. rodzi się w rodzinie oświeconych, gdzie od początku swojego życia jest wychowywana, kształcona i formowana w lucyferycznej ideologii boskości. Istotą tej „boskości” jest podporządkowanie całego świata własnej woli, a w praktyce zaspokajanie swych pożądliwości, swojej pychy, chciwości, pożądliwości cielesnej i innych grzechów — wszystko kosztem całego świata. W lucyferycznym niebie, tak jak w całej strukturze, istnieje ścisła hierarchia której ukoronowaniem będzie skupienie władzy nad całym światem w rękach jednej osoby — fałszywego mesjasza, fałszywego Emanuela, „Boga między nami”. „I dano jej [Bestii] władzę nad wszelkim pokoleniem, i ludem, i językiem, i narodem.”Ideologia lucyferiańska zakłada, iż ostatecznym przeznaczeniem ewolucji każdej duszy jest osiągnięcie 666 stopnia rozwoju czyli stanie się Bogiem Jedynym. 666 poziom to władza absolutna skupiona w jednej osobie: „Bogu na ziemi”. Celem każdej istniejącej duszy jest więc przejście inkarnacyjnego cyklu wcieleń, który w wyniku ewolucji doprowadzi duszę do stanu boskości. „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem liczba jest człowieka: a liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć”.

Człowiek staje się Bogiem.

Władza staje się jawna.

Tak wygląda wiara synagogi szatana i takie są jej wierzenia. Szatan jest ojcem kłamstwa. W rzeczywistości nie istnieje żaden ciąg inkarnacji ani ewolucji duszy. Rodzimy się, żyjemy, umieramy tylko raz. Po śmierci dusza jest sądzona, potem na całą wieczność trafia do nieba albo piekła. Cała ta struktura została przez lucyfera stworzona po to, aby pogrążać ludzkość w coraz większych grzech, grzechach, które obrażają Boga w Trójcy Jedynego, wołają o Bożą sprawiedliwość i karę, a na dusze sprowadzają wieczne potępienie.

Świat oświeconych jest „materialnym rajem na ziemi”. Oświeceni posiadają nieograniczone zasoby finansowe, posiadają nieograniczone możliwości oraz nieograniczoną władzę. Są zarządcami całej ludzkości, podlegają im wszystkie światowe rządy, wszystkie służby specjalne, wszystkie religie (oprócz Kościoła Katolickiego), wszystkie media, wszystkie korporacje. Wszystko to w zamian za oddanie swojej duszy lucyferowi. Są oni marionetkami w rękach szatana i jego demonów.

„Wy z ojca djabła jesteście: a pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku, i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy. Gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi: iż jest kłamcą, i ojcem jego.” – Ewangelia św. Jana 8, 44

Szymon

Talbot
  
marcus
08.06.2014 21:41:23
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1860677
Od: 2014-5-4
Synagogą szatana byli w każdej epoce ci tworzący bardzo różne sekty ,nie tylko loże masońskie,którzy w historii usiłowali przełamać lub przynajmniej podważyć Prymat Piotrowy i rozrywali jedność Kościoła.

„Władza pozostająca w ukryciu nigdy nie zostanie obalona. Nikt jej nie może zagrozić. Jest to władza wieczna i absolutna.” -

W takie bzdety to wierzą tylko ludzie małej wiary, którzy bardziej niż Bogu wierzą zagubionym , wystraszonym ludziom, wykorzystywanym do siania pesymizmu i zamętu przez najinteligentniejszemu spośród stworzeń.

Kiedyś – właściwie nie wiemy kiedy, ale na pewno przed stworzeniem człowieka – jeden z aniołów zbuntował się przeciw Bogu i pociągnął za sobą innych. Jego właśnie nazywamy szatanem (z hebrajskiego „przeciwnik”) lub diabłem (z greckiego „kłamca, wróg, fałszywy oskarżyciel”). Warto pamiętać, że rzeczywistości te nie są wyłącznie domeną wiary chrześcijan, ale istnieją również w tradycjach judaizmu i islamu.

Zbuntowany anioł był też tym, który skusił pierwszych ludzi do grzechu (Rdz 3,1-24) i tym, który trzykrotnie kusił Jezusa (Łk 4,1-13). Dziś Kościół katolicki naucza, że diabeł ma istotną rolę w czynieniu zła przez człowieka. Przypominamy to sobie na przykład podczas chrztu lub przy odnawianiu przyrzeczeń chrzcielnych, gdy ksiądz w specjalnym egzorcyzmie pyta wiernych: „Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?”

Faktu, że człowiek jest zdolny do zła, nikomu nie trzeba udowadniać. Chrześcijanie wierzą, że inspiratorem naszych złych myśli i czynów nie jest jakaś nieokreślona siła, ale osoba upadłego anioła, co oczywiście nie zwalnia ich z osobistej odpowiedzialności za popełnione zło. Wierzą też, że diabeł, choć ma moc kuszenia, to nie posiada władzy nad naszą wolną wolą i, co więcej, że Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał szatana. Oznacza to jednak, że choć znamy ostateczny wynik tej rozgrywki dobra ze złem, to do czasu Sądu Ostatecznego, osobowe zło nadal działa.

I dlatego weżmy sobie do serca to co mówi o diable Franciszek a mówi nader często – byśmy nie poddawali się „pesymizmowi i goryczy, którymi diabeł karmi nas każdego dnia”, bo pesymizm jest oznaką zgody na kuszenie szatana.W uzupełnieniu do artykułu pozwalam sobie na umieszczenie fragmentu z Apokalipsy, który dobrze koreluje z żydowską zarazą:

Apokalipsa Św. Jana, 13

1.
I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

2.
Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

3.
I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;

4.
i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?

5.
A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.

6.
Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.

7.
Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

8.
Wszyscz mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

9.
Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!

10.
Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

11.
Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.

12.
I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.

13.
I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.

14.
I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.

15.
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

16.
I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło

17.
i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.

18.
Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » NWO – ŚWIAT WG LUCYFERA

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta