Religion - Distortion of Truth/Religia - Zniekszta³cenie Prawdy
http://www.mur.confer.uj.edu.pl/documents/34397420/42628843/MUR2-PROF.DUCH_TEORIE%20SPISKOWE.PDF


Grzeszenie jest charakterystyczne dla ludzkiej natury oraz wspania³¹ okazj¹ do robienia kokosowych interesów.  PRZEJD NA FORUM