Tego nie wolno tolerować! (1)
http://pl.gloria.tv/?media=619954
Protestanci i Prawosławie uznając wladzę konstytucyjną (wcześniej Cara, czy Króla),

Odmówli współpracy za Stwórcą, stali się Heretykami i odstępcami.

Czy aby być biskupem w RP trzeba składać przysięgę wierności władzy konstytucyjnej?

Jeżeli tak, to gdzie tu widać jakiś problem – służą temu, komu przysięgają!

Wg. przysłowia z Rosjii: Car daleko, Bóg wysoko . . .

Do tego każdy proboszcz w RP musi poddać sie obróbca w szkolach „managerskich”,

Gdzie im w glowie służba Bogu i powierzonym ich władzy – Owieczkom?!

Zemsta należy do mnie – twierdzi Św Paweł oddając Karę w ręce Najwyższego,

Cóż tam łamanie kołem, wobec mąk wiecznych, choćby i 100 lat trwało łamanie,

to kiedys mija i co? – lepiej niech to Boża Sprawiedliwość dokona, My róbmy swoje

modlitwa i praca, w bratniej zgodzie, o resztę zadbam Ja . . .


  PRZEJDŹ NA FORUM