Zesłanie Ducha Świętego
i

Hymny do Ducha Świętego

VENI CREATOR SPIRITUS

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Hymn do Ducha Świętego


Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Amen .Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa.

W liczbie tradycyjnie wymienianych 7 darów, którymi obdarza Duch Święty (Iz 11,2n), Kościół widzi ich bogactwo i pełnię. Takie jest symboliczne znaczenie tej liczby.

1. Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga: czyli punkt widzenia oparty na fundamencie miłości
2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic
3. Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (jak czyni to roztropność)
4. Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby
5. Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych
6. Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go
7. Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Go kochamy

Duch Św. udoskonala:

1. Wiarę przez dar rozumu
2. Nadzieję przez dar umiejętności
3. Miłość przez dar mądrości
4. Roztropność przez dar rady
5. Sprawiedliwość przez dar pobożności
6. Umiarkowanie przez dar bojaźni Bożej
7. Męstwo przez dar męstwa

KATECHIZM KARD. GASPARRIEGO

Co sprawiają w nas dary Ducha Świętego?

Mądrość daje nam pomoc, żebyśmy znajdowali radość w rozważaniu rzeczy Boskich, i żebyśmy o sprawach Boskich i ludzkich myśleli po Bożemu;

Rozum, żebyśmy, o ile to jest możliwe u człowieka, coraz lepiej poznawali tajemnice wiary jako godne wiary;

Rada, żebyśmy się strzegli zasadzek szatana i świata, a w wątpliwościach zrozumieli, co się bardziej przyczynia do chwały Bożej i do naszego oraz bliźnich zbawienia;

Męstwo, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych przeszkód w życiu duchownym;

Umiejętność, żebyśmy należycie odróżniali między tym, w co należy wierzyć a w co nie, i żebyśmy się trzymali właściwego kierunku w sprawach życia duchownego;

Pobożność, abyśmy należytą część i służbę oddawali Bogu, Świętym i tym ludziom, którzy nam zstępują Boga, i abyśmy wspomagali biednych i nieszczęśliwych dla miłości Boga;

Bojaźń Boża, żebyśmy unikali grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą z dziecięcej czci dla majestatu Bożego.

http://www.traditia.fora.pl/katechizm-nauka-katolicka,15/dary-ducha-swietego,84.html
„Wielu przyjdzie pod Moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. – Nie chodźcie za nimi.”
Prawda jest rozpoznawalna po owocach. Otarłem się w życiu o Opus Dei. – Mają dobrą organizację, ale nie ma tego żaru Ewangelii, który z łatwością znajdziesz o św. Maksymiliana, albo u bł. Popiełuszki.
Sam film zawiera wiele oklepanych „posoborowych” sloganów np. w początkach filmu podczas rozmowy z prałatm (biskpem?), gdy młody Escriva otwiera na oścież okno i wiatr rozwiewa kartki na biurku Ekscelencji, tenże młodzieniec wygłasza słowa, które są bardzo „soborowe”: „świat pełen jest dobroci Boga”. Tymczasem Pan Jezus uczy czego innego: „Książę tego świata”, „świat was nienawidzi, bo nie jesteście ze świata”. Bóg stworzył świat dopuszczając przemoc – lew zabija antylopę, wilk zabija zająca, człowiek zabija zwierzęta – aby pouczyć nas, że świat pełen jest pierwiastków zła, że rzeczywistość realna jest skażona grzechem. W Kościele zawsze bardzo żywa była nauka o grzechu pierworodnym, o tym, że człowiek bardziej jest skłonny do zła niż do dobra. – Dobro wymaga obrony, walki, poświęcenia, ofiary – „siamo sie nie źlobi”. Nie wystarczy „Otworzyć okna…” Św. Maksymilian umierał nago w celi bez okien, a przecież śpiewał.
Ten film, to typowy „posoborowy” bełkocik. Szkoda czasu.
Nic dziwnego, że Monolith wycofał się z dystrybucji. Po co promować tandetę?


  PRZEJDŹ NA FORUM