Nagroda dla ks. prof. Chrostowskiego

Ksiądz prof. Waldemar Chrostowski, wybitny polski biblista, oraz prof. Anne-Marie Pelletier, religioznawca z Francji, zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera. Według ks. kard. Camillo Ruiniego, przewodniczącego komitetu naukowego nagrody, ma ona znaczenie „naukowego Nobla”.


Laureat podkreślił, że uhonorowanie go Nagrodą Ratzingera to dla niego „ogromna radość i ogromne wyróżnienie”, zwłaszcza że na wniosek międzynarodowej kapituły przyznał ją sam Papież Franciszek. – Jest to ogromne zobowiązanie, i może to nawet jest najważniejsze. O ile bowiem radość przekłada się na przeszłość i teraźniejszość, o tyle zobowiązanie przekłada się na teraźniejszość i przyszłość – dodał. Ksiądz profesor zaznaczył też, że jako naukowiec i kapłan ma wielki dług wdzięczności wobec fundatora nagrody Papieża Benedykta XVI. – Ogromnie dużo mu zawdzięczam. Dzięki niemu pogłębiłem swoje rozumienie tego, czym jest teologia, jaka jest jej natura i cele. Dzięki niemu starałem się też pogłębić związek między akademickim uprawianiem teologii a promowaniem teologii wśród zwyczajnych wiernych – dodał ks. prof. Chrostowski.

Laureatów wytypowała Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera – Papieża Benedykta XVI. Ksiądz prof. Waldemar Chrostowski jest wybitnym polskim naukowcem, wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytelnikom „Naszego Dziennika” jest doskonale znany jako komentator wydarzeń w Kościele w Polsce i za granicą, wybitny ekspert tematyki judaizmu. Od ubiegłego roku ksiądz profesor stoi na czele Instytutu Nauk Biblijnych. Jest także kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego na UKSW.

Do głównych obszarów badawczych ks. prof. Chrostowskiego należą: pionierska teza o istnieniu prężnej i owocnej diaspory Izraelitów w Asyrii (VIII-VI w. przed Chr.); natura i natchnienie Septuaginty jako Biblii Greckiej; piśmiennictwo targuriczne jako Biblia Aramejska; rozejście się dróg Synagogi i Kościoła; problematyka dialogu chrześcijańsko-judaistycznego ze szczególnym uwypukleniem opracowania katolickiej teologii judaizmu oraz problematyka relacji polsko-żydowskich.

Był m.in. członkiem Komitetu Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem (1996-2006), w latach 1994-1996 jego wiceprzewodniczącym, a w latach 1990-1997 współzałożycielem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 1990-2000 był także członkiem Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a od 1991 r. jest członkiem Rady Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W latach 1996-2012 był też konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego.

Ksiądz profesor Chrostowski jest autorem kilkunastu książek oraz wielu artykułów, które były publikowane m.in. w „Naszym Dzienniku”. Biblista jest założycielem i redaktorem naukowym kilku serii wydawniczych, m.in.: „Prymasowska Seria Biblijna”, „Rozprawy i Studia Biblijne”, „Kościół a Żydzi i Judaizm”, „Biblioteka Dialogu”, „Z Biblią przez Życie pod Patronatem Prymasa Polski”.

Ponadto ks. prof. Chrostowski był i jest przewodnikiem pielgrzymek, m.in. pierwszej pielgrzymki Rodzin Katyńskich do Katynia (1989) oraz ponad 100 pielgrzymek i podróży studyjnych do krajów biblijnych.

Za Nasz Dziennik


  PRZEJDŹ NA FORUM