Ciekawy temat

Tu spoczywa dolar
Wojny dewaluacyjne są w toku i śmierć dolara jako waluty międzynarodowej wydaje się nieuchronna. Rosja i Chiny planują uwolnić się od dolara w swoich rozliczeniach gazowych. Czy ten plan może zostać zrealizowany?

Znany ekspert gospodarczy, Francuz Jacques Sapir, dzieli się z Głosem Rosji prognozami na temat przyszłości światowego kapitału finansowego:

Bez wątpienia to, co zamierza zrobić rosyjski i chiński rząd ma znaczący potencjał! Dolar w rzeczywistości pełni w gospodarce światowej trzy funkcje: to jednostka rozliczeniowa, ponieważ wiele cen oblicza się w dolarach, między innymi dotyczy to surowców, nie tylko gazu i ropy naftowej… To dotyczy i pszenicy, i różnych zbóż… To także waluta transakcji, czyli waluta, wykorzystywana w rozliczeniach w transakcjach międzynarodowych. A jeszcze jest to waluta rezerwowa. To, co chciałby zmienić rosyjski i chiński rząd podpisując to porozumienie, to właśnie wykorzystywanie dolara jako waluty w niektórych transakcjach, szczególnie gazowych i naftowych. Można sobie wyobrazić, że tak się stanie, jednak wymaga to, aby rubel został uznany w Chinach (co już uczyniono), a juan w Rosji, co także uczyniono pod koniec zeszłego roku, kiedy juan po raz pierwszy został odnotowany na Moskiewskiej Giełdzie.

W szerszym sensie ten krok świadczy o problemie, z którym stale styka się wiele państw, a to dotyczy już nie tylko Rosji i Chin… To dotyczy państw Zatoki Perskiej i państw Ameryki Łacińskiej, producentów surowców. Te państwa chcą wyjść ze strefy dolarowej w tym, co dotyczy waluty transakcji. Dodajmy do tego jeszcze skargę rządu amerykańskiego na francuski bank BNP Paribas… Na to, że ten bank realizował operacje sprzeczne z amerykańskim prawem, choć oddziały tego banku znajdują się nie na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale ponieważ wykorzystywany w nich był dolar i Izba Kontroli znajduje się w USA, to amerykański rząd uznał, że amerykańskie prawo zostało naruszone. To niezwykle trudna kwestia prawna, ale świetnie rozumiemy, że to precedens, w prawnym sensie tego słowa, który może zaniepokoić cały szereg państw, realizujących transakcje w dolarach i skłonić je do przejścia na inne waluty transakcji.

Czy istnieje realna możliwość stworzenia jeszcze jednej waluty rezerwowej zamiast dolara?

To bardzo dawny problem! Trzeba wspomnieć, że dolar jako waluta rezerwowa był atakowany przez generała de Gaulle’a jeszcze w latach 1965-66. I za każdym razem, gdy tylko następuje nowy międzynarodowy kryzys walutowy, o tym problemie znów zaczyna się mówić. Z jednej strony, jasne, że obecny system oparty na nieekskluzywnym, jednak dominującym użyciu dolara jako waluty rezerwowej jest niezadowalający! O tym można przekonać się na podstawie struktury rezerw walutowych różnych banków centralnych. Można zobaczyć, na przykład, że oprócz dolara jest euro, a teraz jeszcze i wiele nowych walut – kanadyjski dolar, australijski dolar, singapurski dolar itd. Zatem istnieje potrzeba co najmniej dywersyfikacji, a może nawet potrzeba zmiany systemu.

Można zrozumieć, jakie drogi się otwierają. Dla realizacji pełnej przebudowy międzynarodowego sytemu walutowego potrzeba, aby stało się politycznie możliwe przeprowadzenie międzynarodowej konferencji w rodzaju porozumienia Bretton Woods, które miało miejsce w 1944 roku. Wydaje się, że czas jeszcze nie nadszedł: USA, które w pewnym sensie czerpały korzyści z obecnej sytuacji, uczynią wszystko, aby tak pozostało, albo przynajmniej spróbują zamrozić zmiany.

A inna droga, to rozwój walut, które na poziomie regionalnym zaczynają odgrywać coraz bardziej rolę regionalnej waluty rezerwowej. Myślę, że Chiny mają cel, aby ich waluta narodowa, juan, stała się za kilka lat walutą rezerwową na poziomie regionu Azji i Pacyfiku, możliwe, że wraz z australijskim dolarem, czy nawet walutą singapurską. Jak wiadomo, jest jeszcze projekt uczynienia rubla walutą rezerwową dla państw WNP… W ten sposób, bardzo możliwe, że będzie istnieć wiele walut, które stopniowo nadwątlą pozycję dolara jako międzynarodowej waluty rezerwowej.

http://polish.ruvr.ru/


  PRZEJDŹ NA FORUM