STANISŁAW MICHALKIEWICZ
Od 1990 roku we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego „międzynarodowy żyd” czyli międzynarodowa mafia żydowska organizowała struktury oraz networki w celu przejęcia całkowitej władzy przez żydów na uniwersytetach, kulturze oraz w sferach intelektualnych tych państw.
To była i jest „koronkowa robota” w celu NARZUCENIA indoktrynacji judaistycznej oceny wszystkiego co sie dzieje na świecie przez pryzmat KOŻYŚCI żydowskich, oraz wyłonienia w tych krajach żydowskiej elity jako KASTY rządzącej.

Od 1990 roku „międzynarodowy żyd” na bazie doświadczeń oraz opracowanej metodologii w osaczonym intelektualnie USA przez mafie żydowską, oczywiście z przeznaczonymi wielkimi finansami wziętymi od żydowskich bank-sterów z New Yorku skonstruowano mechanizm wynoszenia na piedestały żydowskich wampirów, jako „autorytety wzorce” do naśladowania.

Całkiem nie dawno żydowski network w USA zfinansował i doprowadził do postawienia pomnika Lenina(on był ruskim ŻYDEM) w mieście Seattle, na ulicy 600 N 36th St., (Stan Washington):

http://www.roadsideamerica.com/story/9056

Na konwie zdobytej władzy i wciskanej gwałtem religii holokaustycznej przez żydów we współczesnej Europie, oni zaczeli RECHABILITOWAĆ po 1990 roku przedstawicieli żydo-komuny we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego i Europy.

Żydzi z obywatelstwem rosyjskim zamieszkali w Rosji skrzyknięci w jeden silny network maksymalnie WSPERANI finansowo oraz politycznie z zewnątrz przez „międzynarodowego żyda” zwłaszcza z USA też po całości OSACZYLI na kierowniczych stanowiskach instytucje naukowe, uniwersytety w centrach intelektualnych obecnej Rosji.

Ta zgraja utworzyła V kolumnę, która przejęła w swoje szpony nieomal wszystkie obecne media w Rosji.
Obecnie ta V kolumna bardzo silnie pracuje nad tym, aby sfabrykowac RECHABILITOWAC, wybielic wszystkich największych KOMUNISTYCZNYCH morderców ŻYDOWSKICH z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a w tym LUDOBUJCĘ żyda Ławrientija Berie – Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR (NKWD, ros. НКВД – Народный комиссариат внутренних делoczko

To Beria wydał wydał rozkaz i podpisał wyrok śmierci na ZGŁADZENIE 25 tysięcy Polskich oficerów i wyłapaną inteligencję po 17 września 1939 roku po zajeciu polskich terytoriów przez Armię Czerwoną na bazie niemiecko-żydo-rosyjskiej umowy Paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939r.

„Нераскрытые тайны”: Кого расстреляли вместо Берии в бункере МВО:

http://www.m24.ru/videos/41868

Intencją żydowskiej V kolumny prosperującej w obecnej Rosji i CAŁEJ Wschodniej Europie jest WYBIELANIE, a następnie RECHABILITACJA żydowskich komunistycznych WAMPIRÓW oprawców oraz wyniesienie ich na cokoły pomników jako „męczeników bohaterów” w obecnej Rosji, Europie i USA, a potem całego świata.

Żydowskie intelektualne kręgi w obecnej Rosji planują postawic pierwszy pomnik KRWAWEGO WAMPIRA Ławrientija Berii w Moskwie, obecnie przedstawianego, gloryfikowanego jako „MĘCZENNIKA” przez żydowskie kręgi zamieszkałe w obecnej Rosji.

Otóż, PRAWIE na wszystkich katedrach slawistyki czy studiów wschodniej europy na uniwersytetach amerykanskich tymi katedrami ZARZĄDZAJA „amerykanie” ale żydowskiego pochodzenia, którzy identyfikują się jedynie z narodowością żydowską i żydowskim egoistycznym szowinistycznym interesem swojej grupy etnicznej

Teoretycznie te katedry slawistyki POWINNY zajmować się wspołczesną literatura czy sztuką POLSKĄ, gdyż NA TEN cel SĄ własnie PRZEZNACZONE te FUNDUSZE finansowe na prowadzenie badań na tych katedrach slawistyki.

W zwiazku z tym ze żydzi ZDOMINOWALI te katedry to wymuszają czy podjeli decyzje, aby na tych katedrach slawistiki ZAJMOWAĆ sie ”badaniem” wszystkiego tego, co DOTYCZY ŻYDÓW zamieszkałych w Polsce w tej literaturze czy kulturze, a nastepnie SFABRYKOWANIE fałszywych teoryjek, JAKOBY, że żydzi ODEGRALI ZASADNICZĄ i NAJWAŻNIEJSZA rolę w Polskiej literaturze czy też powstają sfałszowane rozprawy „naukowe” JAKOBY to żydzi z polskim obywatelstwem w 100% kształtowali literaturę czy kulturę polskią, rosyjską, ukaranską … itd.

Na tych katedrach slawistyki czołowych uniwersytetów amerykańskich nieomal WSZYSKIE teraźniejsze „badania” historyczne krecą sie wokół problematyki małych czy nawet mikroskopijnych społczności żydowskich zamieszkałych w Polsce, Rosji, Ukrainie … itd. Faktyczna polską literaturą, kulturą czy polska sztuka NIKT się NIE zajmuje.

FABRYKUJE się zatem podstawy „naukowe” na uniwersytetach amerykańskich, aby SFABRYKOWAĆ „dowody” że to NIBY żydzi odegrali ZASADNICZĄ rolę, czyli to żydzi zamieszkali w Polsce NIBY kształtowali kulture w Polsce i wszystkich innych krajach Europy środkowej.

Żydzi na uczelaniach amerykańskich SFABRYKOWALI odgórne TEZA, że np. Polacy to byli prymitywami, a żydzi zamieszkali w dawnej Polsce stworzyli podwaliny kultóry polskiej.

Te „badania” żydowskie już SFABRYKOWAŁY TEZY, że to żydzi zamieszkali w Polsce dokonali obalenia komunizmu w Europie i na tej podstawie FABRYKUJE się historię przemian w Polsce po 1989 roku.

Te tzw. „badania” na tych uniwersytetach amerykańskich zmierzają też do SFABRYKOWANEJ z góry TEZY, że to też żydzi z obywatelstwem polskim tzw. „desydenci demokratyczni” tacy jak Kuronie, Mazowieckie, Geremki, Michniki … itp. dokonali przemian w Polsce po roku 1989, a Polacy to byli i są ciemnotą, która do tej pory niczego nie rozumie, co te „badania” żydowskie na uniwersytetach amerykańskich usiłują UDOWODNIC całemu światu. Polacy przedstawiani sa jako CIEMNOTA pod każdym względem.

Taka jest fabrykowana PARANOJA i IZREALIZACJA nauki światowej na siłę.
Jesli jakiś pracownik naukowy na amerykanskim uniwersytecie zaczyna niezgadzać się i nie poddaje się INDOKTRYNACJI żydowskiej w USA, ma inne wyniki swoich badań oraz opinie oparte na autentycznej NIE SFABRYKOWANEJ historii przez żydów dotyczacych „żydów słowianskich” to jest po prostu SPŁAWIANY jako pracownik z uniwersytetu. Wyrzucają takich na bruk.

Zarządzającymi na katedrach slawistki większości uniwersytetów amerykańskich są „amerykanie” ale pochodzenia żydowskiego. Ci żydzi też decydują o przyznawania stypędiów naukowych, grantów dla studentów, ale też żydowskiego pochodzenia.

Jeśli jakiś pracownik naukowy wykaże że jest człowiekiem obiektywnym, a nie filosemitą to też jest wcześniej czy później „SPŁAWIANY” z uczelni, otrzymuje negatywne referencje … itp.

Takie są teraz mechanizmy, czyli zasadniczą sprawą o obsadzie pracownika na Uniwersytecie amerykańskim, ale REFERENCJAMI innych żydów czy stosunku petenta do indoktrynacji zydoskiej jeśli ktoś ma otrzymać posadę na czołowych uniwersytetach amerykańskich.

Kiedy już żydzi kogoś SPŁAWIĄ z uniwersytetu to taki młody naukowiec też nie NIE ZOSTANIE PRZYJETY na inny uniwersytet, gdyż nie otrzyma referencji od tych żydów co opanowali katedry humanistyki na czołowych uniwersytetach amerykańskich.

Czołowymi amerykańskimi uniwersytetami zarzadza NIEFORMALNA mafia, której macki sięgają wszędzie.
Czesław Miłosz tez WPADŁ w takie sidła i dlatego aby się PRZYPODOBAĆ żydom, oficjalnie gardził polskością na zamówienie „profesorów amerykańskich” pochodzenia żydowskiego, którzy FABRYKUJĄ nową historię świata, która PASUJE do obecnych opowiadań i HAGODY żydowskiej.

Gdyby „noblista” Czesław Miłosz postępował uczciwie to takiej „kariery” by nie zrobił, a przecież ta „kariera” Miłosza to był sukces medialny, gdzie żydoskie kregi w USA wspierają każdego kto niejako podaje się, że jest „polakiem” ale tą polskość publicznie PLUJE, ją zawlcza i bezpodstawnie zniesławia.

Każdy nowy adept na „naukowca” na uniwersytecie amerykańskim jest zmuszony też FABRYKOWAĆ „naukę” w USA tzn. tanczyć jak jemu żydzi „zagraja” i wypada jemu co jakiś czas coś WYPRODUKOWAĆ i opublikować bardzo pozytywnego o żydach, bo jak nie bedzie tego robił to MAFIA żydowska, która opanowała amerykanskie uniwerysety np. ZLIKWIDUJE jego etat tam gdzie on pracuje i taki „nie poprawny politycznie” naukowiec znajdzie sie szybciutko na bruku.
ROZUMIECIE jak to „LECI” ???

Problem polega na tym, że ci młodzi naukowcy, którzy NIE nie chcą FABRYKOWAĆ historii świata pod naciskiem żydowskich „profesorów”, BOJĄ się o tym głośno mówić ci nowi naukowcy , a już nie daj Boże komukolwiek poskarżyć, to wtedy taki bedzie SKOŃCZONY jako naukowiec w tym USA opanywanym przez mafie zydowską.

Po tym jak taki ucziwy naukowiec WYLECI z uniwersytetu już NIGDY ta MAFIA nie dopusci do tego, aby został przyjety do pracy naukowej w tej „demokratycznej” (sić !!! sić !!!) Ameryce tzn. USizraelu zdominowanym przez agresywną żydowską mafię.

Z NETA.


  PRZEJDŹ NA FORUM