NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » EWANGELIA

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

EWANGELIA

  
marcus
19.06.2014 10:19:52
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869104
Od: 2014-5-4
Obrazek
BożeCiało

Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

J 6,51-58
  
marcus
19.06.2014 10:31:51
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869114
Od: 2014-5-4
Przemieniająca obecność

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, powszechnie nazywana także Bożym Ciałem, zawiera w sobie dwa aspekty. Pierwszy z nich to intymne, głębokie przeżycie komunii z Jezusem, który łączy się z nami w tajemnicy Eucharystii, drugi – publiczne zamanifestowanie światu wiary w Jego obecność w sakramencie ołtarza. Została ona obudowana tradycją, głębokimi w swojej wymowie tekstami liturgicznymi. Wagę wydarzenia podkreśla także świąteczny charakter dnia ustanowionego jako wolny od pracy.

Sobór Watykański II nauczał, że „nie zbuduje się […] żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii”. Dlaczego? Bo tutaj definiuje się jej istota. Eucharystia „jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób On – Najwyższy i Wieczny Kapłan – wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją Krew przelaną na Krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione stworzenie” – napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”. Każdy, kto wchodzi w komunię z Chrystusem przez Eucharystię, przyzwala na to, aby razem z Nim „przywracać świat Bogu”, stawać się nowym stworzeniem, kochać nieprzyjaciół, służyć i przebaczać. Nie żyje już tylko dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał, staje się Jego Ciałem, żyjącym jako Kościół dla zbawienia świata.

Uświadamiamy sobie dzisiaj, że przeżycie Eucharystii, wejście w komunię z Jezusem to nie zewnętrzny gest, znak potwierdzający afirmację nauczania Kościoła, jego tradycji, wyraz pogłębionej pobożności. To coś znacznie więcej: to wejście na drogę zupełnie nowego życia! Ono ma stawać się inne, przemienione – jak pisał św. Jan Paweł II we wspomnianej wyżej encyklice – „eucharystyczne”. Warto tę prawdę jeszcze raz sobie przemyśleć. Podziękować Bogu, że prowadzi do ołtarza, daje siłę i chęć, aby z Boskiego zaproszenia często korzystać – ale też zapytać, czy inni (może najbliżsi albo stojący dalej od Kościoła) potrafią we mnie tę nowość, żywą obecność Boga odkryć. Czy jest to Obecność przemieniająca? Czy jest nastawiona nie tylko na branie, ale przede wszystkim na dawanie?

ks. Paweł Siedlanowski
  
marcus
19.06.2014 11:46:39
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869156
Od: 2014-5-4
Myśli na Boże Ciało

W dniu Wniebowstąpienia Jezus pożegnał swoich uczniów słowami: „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (por. Mt 28,20). Musiały one bardzo mocno utkwić w pamięci i w sercach apostołów, bo gdy tylko zgromadzili się razem i gdy powtórzyli słowa i gesty Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, to bardzo szybko odkryli, jak wielki dar przekazał im Pan. On rzeczywiście był obecny wśród nich w chlebie, który łamali, i w kielichu wina, który błogosławili i z którego pili, wspominając Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nic więc dziwnego, że Eucharystia stała się centrum duchowego życia chrześcijan niemalże od samego początku istnienia Kościoła i jest nim do dziś. Uroczystość Bożego Ciała upewnia nas co roku, że obecność Chrystusa to nie jest tylko teoria ani pobożne życzenie chrześcijan. To jest fakt, którego każdy może doświadczyć, zbliżając się z wiarą do sakramentu Eucharystii.
Dlaczego uroczystość Bożego Ciała jest nam potrzebna

Od samego początku uczestnictwo w Eucharystii w każdą niedzielę było normalną praktyką duchową każdego ucznia Chrystusa. Podczas Eucharystii uczono się wiary, teologii i chrześcijańskiego życia. W średniowieczu jednak coraz częściej stawiano pytania o to, co dzieje się na ołtarzu w czasie Mszy św., oraz o sposób, w jaki zwykły chleb i zwykłe wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa. Szukając właściwej odpowiedzi, ówcześni teologowie pisali piękne i głębokie traktaty o Eucharystii, należące dzisiaj do klasyki literatury teologicznej. W roku liturgicznym brakowało jednak odpowiedniego święta, które mogłoby wyrazić całe piękno i głębię katolickiej wiary w obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Brak ten uzupełnił Papież Urban IV, ustanawiając w połowie XIII wieku święto Bożego Ciała, w którym Kościół miał co roku oddawać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu poprzez uroczystą Mszę św. i procesję. Święto Bożego Ciała jest więc bardzo potrzebne, ponieważ co roku przypomina nam, czym naprawdę jest sakrament Eucharystii. Liturgia w tym dniu składa się z dwóch zasadniczych części, a każda z nich przedstawia trochę inny wymiar sakramentu. Możemy powiedzieć, że Msza św. w tym dniu w sposób szczególny przedstawia nam Eucharystię jako owoc męki i śmierci Chrystusa, a procesja przypomina, iż w Eucharystii Chrystus jest obecny z nami w naszej codzienności.
Eucharystia to owoc Paschy Chrystusa

Liturgia Słowa oraz modlitwy mszalne w dzień Bożego Ciała ukazują, iż Eucharystia jest przede wszystkim pamiątką ofiary Jezusa Chrystusa i Jego ucztą paschalną, w której wierni uczestniczą poprzez przyjęcie Komunii Świętej. Piękne są starożytne opisy Mszy św. ukazujące jednoznacznie, iż wszyscy w niej uczestniczący przyjmowali Komunię św., gdyż mocno wierzyli, że w ten sposób jednoczą się z Chrystusem oraz ze swymi braćmi i siostrami. Być może to właśnie owo przekonanie o jedności z Chrystusem i z całym Kościołem w Eucharystii i przez Eucharystię było siłą pierwotnego Kościoła i dawało mu tak wielką moc do ewangelizacji całego świata.
Eucharystia to obecność w codzienności

Procesja w dniu Bożego Ciała ma także ogromne znaczenie dla wiary i życia chrześcijańskiego. Jest ona przede wszystkim wyznaniem wiary w obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Śpiewy, modlitwy, padnięcie na kolana, pięknie przystrojone ołtarze, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem to znaki wielkiej czci dla Chrystusa obecnego dzisiaj w swoim Kościele. Eucharystyczny Chrystus, wychodząc na ulice naszych parafii, miast i wiosek, pragnie także wejść głęboko w nasze życie. Chrześcijaństwo zawsze sprawdza się w życiu, w codziennej walce o wierność Ewangelii, o powstawanie z naszych grzechów, o przebaczenie i o jedność. Sami nie jesteśmy w stanie z tej walki wyjść obronną ręką. Potrzebujemy obecności Chrystusa, Jego dotyku i Jego pomocnej ręki. Procesja w Boże Ciało jest znakiem takiej właśnie dynamicznej, braterskiej i miłosiernej obecności Chrystusa w codzienności naszego życia oraz w naszych zwykłych ludzkich zmaganiach o wierność Bogu i sobie.

Ks. dr Tomasz Bać, NDz
  
marcus
19.06.2014 11:47:52
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869158
Od: 2014-5-4
Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w 1246 r. przez biskupa diecezji Liège, Roberta ze względu na objawienia św. Julianny z Cornillon, augustianki. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Nieco później, z powodu cudu zaszłego na Mszy świętej uroczystość została rozszerzona na cały Kościół katolicki.

Cud ten wydarzył się w Bolsenie we Włoszech. Pewien kapłan odprawiając Mszę św. wątpił o prawdziwej i rzeczywistej obecności Ciała i Przenajdroższej Chrystusowej Krwi obecnymi pod postacią chleba i wina. Wtedy z poświęconej Hostii wytrysła Krew Przenajświętsza tak obficie, że zrosiła cały korporał. Zawiadomiony o tym cudzie papież Urban IV, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał i potwierdziwszy cud ustanowił święto Bożego Ciała w całym Kościele. Do dnia obecnego korporał zroszony Krwią Pańską znajduje się w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się go zamiast monstrancji.

http://sanctus.pl/

Cud w Bolsena i Orvieto, Włochy, rok 1263

Zdarzylo sie w 1263 r., ze z pielgrzymka do grobu swietych Apostolow Piotra i Pawla wyruszyl kaplan Piotr z Pragi. Na skutek szerzacej sie herezji podwazajacej realna obecnosc Chrystusa w Najswietszym Sakramencie takze on zwatpil w te Boska tajemnice. W Rzymie chcial odzyskac dar glebokiej wiary. Pielgrzymujac znanym patniczym szlakiem zatrzymal sie w Bolsenie, by oprawic Msze sw. przy grobie sw. Krystyny. Nie przypuszczal wowczas, ze Bog wybierze to miejsce, aby objawic mu Tajemnice swojej eucharystycznej obecnosci.

Kiedy kaplan przystapil do rozdzielania Komunii Swietej, jedna z Hostii nagle zaczela krwawic. Najswietsza Krew przesaczyla sie przez jego palce i splynela na biale plotno korporalu. Hostia, ktora Piotr z Pragi nadal trzymal w dloni, zachowala postac bialego chleba. Ksiadz zawinal ja w korporal, wlozyl do kielicha i chcial powrocic do zakrystii. Wtem kilka kropel Krwi upadlo na posadzke. Piotr z Pragi zadrzal, krzyknal i stracil przytomnosc. Swiadkowie cudu stloczyli sie wokol oltarza, podziwiajac pozostawiony na nim korporal z 25 sladami krwi Chrystusa, tworzacymi na nim podobizne Ukrzyzowanego. Na tym swietym miejscu, gdzie sw. Krystyna zlozyla niegdys Bogu ofiare zycia, Chrystus zaswiadczyl o swojej Ofierze, w ktorej zlozyl swemu Ojcu swoje Cialo i Krew. Od tej pory sw. Krystyne obdarzono mianem strazniczki Eucharystii.

Oltarz, przy ktorym mial miejsce
cud eucharystyczny,
znajduje sie w bazylice sw. Krystyny w Bolsenie.

Kiedy wydarzyl sie opisywany cud, w pobliskim Orvieto przebywal wlasnie papiez Urban IV. Czym predzej poslal on do Bolseny swoich teologow, ktorzy potwierdzili prawdziwosc faktu, zabrali relikwie i wyruszyli z powrotem do Orvieto. Ojciec Swiety wyszedl im wowczas na spotkanie, wzial korporal z Hostia z ich rak i ukazal licznie zgromadzonym wiernym. To wlasnie wydarzenie uznaje sie za poczatek odprawiania procesji Bozego Ciala.
Dla godnego uczczenia relikwii w Orvieto wzniesiono potezna katedre – jedno z arcydziel swiatowej architektury gotyckiej. Dla Hostii i zakrwawionego korporalu – umieszczonych w specjalnym relikwiarzu ze zlota, srebra i emalii – wybudowano specjalna Kaplice Korporalu. Zachowano tez skrwawione kamienie z bolsenskiego kosciola. Jeden z nich zostal wmurowany w sciane za oltarzem, przy ktorym zdarzyl sie cud, drugi – wlozony do relikwiarza czci sie dzis w czasie procesji Bozego Ciala.
Relikwiarz z korporalem nasiaknietym Krwia.

Do 1990 r. Orvieto odwiedzilo 40 papiezy. Szczegolnie uroczyscie przezywa sie w tym miescie dzien Bozego Ciala. Procesja z Najswietszym Sakramentem i relikwiarzem przechodzi wowczas przez najwazniejsze ulice i place miasta. Poprzedza ja trzystuosobowy orszak historyczny. W 1990 r. uroczystosciom w Orvieto przewodniczyl Ojciec Swiety Jan Pawel II.
A w Bolsenie i Orvieto od siedmiu stuleci wciaz dzieja sie nadzwyczajne zjawiska. W kroplach Najswietszej Krwi na kamieniach i korporale mozna niekiedy dostrzec postac Jezusa z Nazaretu. Wierni oddajacy czesc Najswietszemu Sakramentowi doznaja tu lask i uzdrowien.

Pielgrzymi zmierzający do Wiecznego Miasta zatrzymują się tam i czczą w orvietańskiej katedrze korporał ze śladami Krwi Chrystusa. Ten sam, na którym w Bolsena w 1263 roku kapłan Piotr z Pragi odprawiał Mszę świętą.

http://katolik.d500.pl/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=39&id=1088&Itemid=121
  
marcus
19.06.2014 11:49:32
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869160
Od: 2014-5-4


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleb.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi.

2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On Twoim Ojcem, On Przyjacielem.

3. Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień Cię czeka,
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.

4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
Pośród nas idzie Błogosławiony”!
  
marcus
19.06.2014 11:52:21
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869161
Od: 2014-5-4
Upadnij na kolana,
Ludu czcią przejęty,
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty!

2. Zabrzmijcie z nami Nieba,
Bóg nasz niepojęty
W postaci przyszedł chleba,
Święty, Święty, Święty!

3. Powtarzaj, ludzki rodzie,
Wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty, Święty, Święty!

4. Pan wieczny zawsze, wszędzie
Ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie,
Święty, Święty, Święty!TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


Niesamowite cuda eucharystyczne

http://www.traditia.fora.pl/pan-jezus,18/niesamowite-cuda-eucharystyczne,602.html

Cud Eucharystyczny z Lanciano

Miesiąc czerwiec to czas, w którym szczególnie czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Ono ukochało nas, grzesznych ludzi, aż do złożenia najwyższej ofiary dla naszego ocalenia. Serce kochającego Boga dało nam na pokarm Jego Ciało i Krew. Wiele razy w historii Kościoła Bóg dawał niedowierzającym dowody Swej rzeczywistej obecności w Eucharystii.

http://www.voxdomini.com.pl/vox_art/lanciano.html
  
marcus
19.06.2014 11:58:16
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1869167
Od: 2014-5-4
Tantum Ergo Sacramentum


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


Najświętsze Trzy Hostie. Cud Eucharystyczny w Poznaniu w 1399 roku.

Książka, wydana przed wojną, opisuje pierwszy w Polsce Cud Eucharystyczny do jakiego doszło w Poznaniu w 1399 roku, o którym świadczą nie tylko wybitni kronikarze – jak Jan Długosz – czy późniejsi historycy, lecz także wybudowane na cześć tego wydarzenia poznańskie kościoły: Bożego Ciała i Pana Jezusa. Aż dziw bierze, iż tak bardzo zanikła świadomość i tamtych wydarzeń, i doniosłości cudu do jakiego doszło w średniowieczu na polskiej ziemi.

http://www.tedeum.pl/tytul/1224,Najswietsze-Trzy-Hostie-Cud-Eucharystyczny-w-Poznaniu-w-1399-roku

http://www.duchprawdy.com/cud_eucharystyczny_w_poznaniu_1399.pdf

Trzy Najświętsze Hostie – cud eucharystyczny w Polsce


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


Najświętsze Trzy Hostie


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


CUD EUCHARYSTYCZNY, SOKÓŁKA


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA

  
marcus
22.06.2014 00:32:19
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1871037
Od: 2014-5-4
EWANGELIA

Obrazek
22 czerwca 2014 (niedziela)
- XII Tydzień Okresu Zwykłego

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Mt 10,26-33
  
Electra30.03.2020 12:25:57
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » EWANGELIA

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny